28.2 C
Cagayan de Oro
Saturday, March 2, 2024
spot_imgspot_img

Taraka LGU celebrates 31st National Children’s Month

ATTY AMENODIN U. SUMAGAYAN, municipal  mayor of Taraka, Lanao del  supported by the Local Government  Unit,  and through  the dedicated efforts of the Local Council  for the Protection of Children chaired by him and spearheaded by focal person Sittie Ainah Panawidan , joyfully commemorated  the 31st National Children’s Month  last November 22,2023 held at the  Taraka Municipal  Gymnasium, participated by children aged 7-10 years old.

This momentous event, which recognizes the rights of the child as outlined in the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) established on November 20, 1989, aims to instill the significance of these rights in the Filipino consciousness. It also seeks to sustain the promotion and protection of children’s rights.

During the event, Mayor Sumagayan has also shared his State of the Children’s Address (SOCA), in which he emphasized the undertakings of LGU-Taraka through its LCPC in relation to upholding the rights of children to education, health and protection among others.

This year’s observance centers on children’s survival rights, particularly in the realms of healthcare and nutrition. The theme, “Healthy, Nourished, Sheltered: Ensuring the Right to Life for All,” underscores the importance of securing a healthy and nurturing environment for every child.

Engaging Activities:

Distribution of School Materials (Education): Providing essential educational materials to support the learning journey of our young ones.

Feeding Program (Health): Prioritizing the well-being of children through a nutritious feeding program.

Mystery Box (Game with Prize): A fun and engaging game with exciting prizes to add joy to the celebration.

Surprise Raffle: Adding an element of excitement with a surprise raffle for the participants.

Moreover, Vice Mayor Prof. Nashiba U. Gandamra-Sumagayan took part in the festivities by conducting a game. Participants who correctly answered VM’s questions were rewarded with prizes, adding an extra layer of fun and learning to the event.

Inline image

The Local Government Unit of Taraka expresses its deepest gratitude to all participants, partners, and stakeholders who contributed to the success of this celebration. Together, let us continue to champion the rights and well-being of our children. Maraming Salamat po!

(Taraka News in Vernacular)

Ang Local Government Unit ng Taraka, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Atty. Amenodin U. Sumagayan at sa masigla at dedikadong pagtatrabaho ng Local Council for the Protection of Children na pinamumunuan ng parehong lider, at pinangungunahan ni focal person na si Sittie Ainah Panawidan, ay may masayang isinagawa ang ika-31 na Buwan ng mga Bata noong Nobyembre 22, 2023, sa Taraka Municipal Gymnasium. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ng mga batang may edad na 7-10 taong gulang.

Ang makasaysayang pagdiriwang na ito, na nagbibigay-pugay sa mga karapatan ng bata na nakasaad sa United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) na itinatag noong ika-20 ng Nobyembre, 1989, ay naglalayon na ipamalas ang kahalagahan ng mga karapatan ng mga kabataan sa kamalayan ng mga Pilipino. Layunin din nito ang patuloy na pagtataguyod at pagprotekta sa karapatan ng mga bata.

Sa naturang programa, inilahad din ni Mayor Sumagayan ang kanyang State of the Children’s Address (SOCA) kung saan kanyang tinalakay ang mga ginagawa ng LGU-Taraka kaugnay sa pagpapahalaga sa karapatan ng kabataan sa edukasyon, kalusugan, proteksyon at iba pa.

Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay nakatuon sa mga karapatang pang-kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Ang temang ” Healthy, Nourished, Sheltered: Ensuring the Right to Life for Al,” ay naglalayong bigyang-diin ang kahalagahan ng pagtiyak ng malusog at maalagang kapaligiran para sa bawat bata.

Masusing mga Gawain:

Pamamahagi ng Kagamitang Pampaaralan (Edukasyon): Pagbibigay ng mahahalagang kagamitan sa edukasyon upang suportahan ang paglalakbay ng pag-aaral ng ating mga kabataan.

Feeding Program (Kalusugan): Pagbibigay prayoridad sa kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng isang masustansyang feeding program.

Mystery Box (Laro na may Premyo): Isang masayang laro na may katumbas na papremyo upang dagdagan ang kasiyahan sa pagdiriwang.

Surprise Raffle: Pagdagdag ng kasamang kakaibang excitement sa pamamagitan ng isang surprise raffle para sa mga kalahok.

Bukod dito, ang Bise Mayor na si Prop. Nashiba U. Gandamra-Sumagayan ay nakiisa sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang laro. Ang mga kalahok na may tamang sagot sa mga tanong ng Bise Mayor ay pinagkalooban ng mga premyo, na nagsilbing karagdagang saya at karunungan sa kaganapan.

Ang Local Government Unit ng Taraka ay nagpapahayag ng pinakamataimtim na pasasalamat sa lahat ng mga kalahok, mga kasosyo, at mga stakeholder na nag-ambag sa tagumpay ng pagdiriwang na ito. Sama-sama tayong magtulungan sa pagtatanggol ng mga karapatan at kagalingan ng ating mga kabataan. Maraming Salamat po! (ASANGAN T. MADALE)

- Advertisement -spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

5,250FansLike
449FollowersFollow
1,170SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -spot_img